Tags: Q-koorts

Q-koorts bij schapen en geiten: zoönose, gevaarlijk voor de mens!

Sep 14, 2022 - by Anonymous

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron voor mensen. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar. Vaccineren van de geiten en schapen vermindert de kans op ziekten bij mensen en dier.

Wat is Q-koorts?

Lees meer
Subscribe to Q-koorts