In vervolg op het bepaalde in art 6.2 van de algemene voorwaarden van de KNMvD, geldt voor Kliniek-Klaver4dieren navolgende bepalingen:
Nota’s dienen direct te worden voldaan per kas of per pin. I.v.m de veiligheid van u en ons personeel heeft Kliniek-Klaver4dieren de voorkeur voor pinbetalingen.

Wanneer u niet in staat bent uw nota direct te voldoen is er bij wijze van uitzondering de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. De nota zal dan worden overgedragen aan een factureringsbedrijf.
Om op rekening te kunnen betalen via een factureringsbedrijf is er een aantal voorwaarden waaraan voorafgaande aan de behandeling van uw dier moet worden voldaan.
Aan deze voorwaarden dienen wij ons als organisatie strikt te houden. Wanneer er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is betaling op rekening niet mogelijk en kan er uitsluitend contant worden betaald. 
Als in wederzijds goedvinden is besloten dat u op rekening mag betalen, wordt uw nota overgedragen aan een factureringsbedrijf.

Wanneer de nota wordt overgedragen dient u met de volgende zaken rekening te houden: Wij vragen u om tijdens uw bezoek aan onze praktijk een geldig legitimatiebewijs te tonen.
NB:  Alleen een Nederlands Paspoort of Identiteitsbewijs is geschikt. Een rijbewijs voldoet niet aan deze voorwaarden en zal dan ook niet worden aangenomen.

Daarnaast vragen wij uw toestemming om daarvan een kopie te maken. Het is nodig dat uw juiste achternaam, uw juiste voorletter (s) en uw juiste geboortedatum in ons systeem zijn ingevoerd. Nasturen van die gegevens, voor het geval u die niet ter plekke kunt overleggen, is niet mogelijk.


Wij vragen u een bewijs van uw huidige woonadres. Dat kan met een recent bankafschrift of een recente energierekening. Wij vragen uw toestemming om van dit bewijs een kopie te maken.
Nota’s die minder dan € 150 zullen wij niet naar het bedrijf sturen en dienen direct te worden voldaan.


Wanneer uw rekening wordt overgedragen aan het factureringsbedrijf zullen er notaopslag kosten worden gerekend. Dit is een percentage wat berekend wordt over het totaal bedrag exclusief BTW. 
U kunt deze extra kosten natuurlijk besparen door contant te betalen.


Wij zullen u vragen een schuldverklaring in te vullen waarin u verklaart dat u akkoord gaat met de overdracht van de nota naar het factureringsbedrijf..
Indien er in het verleden betalingsproblemen geweest zijn bij Kliniek-Klaver4dieren of bij het factureringsbedrijf dient u direct te betalen.


Als wij om een andere reden onzeker zijn over het feit, dat u de rekening daadwerkelijk zal gaan betalen, zullen wij zonder opgaaf van reden u verzoeken toch contant te betalen.
Tijdens de diensten buiten openingstijden dient u contant te betalen en is betaling op rekening niet mogelijk.
De rekening die u ontvangt wordt door het factureringsbedrijf aan u verstuurd. Ook vragen en betalingsafspraken omtrent deze factuur, dient u via hen af te handelen.

Heeft u na het lezen van de betalingsvoorwaarden nog vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met onze kliniek; T: 0488-410040 of M: info@klaver4dieren.nl