Door Tamara van der Snoek, dierenarts. Werkzaam bij Dierenkliniek Klaver4Dieren.
Nieraandoeningen zijn veelvoorkomend bij honden en katten. Het is zelfs zo, dat 1 op de 3 katten en 1 op de 10 honden gedurende hun leven een bepaalde nieraandoening ontwikkelt. Met de toename in leeftijd, neemt de kans op een nieraandoening steeds verder toe.
 
Sinds kort is er een nieuwe test beschikbaar die al in een vroeg stadium een nieraandoening kan detecteren. Dit heeft als groot voordeel dat er in een vroeg stadium ingegrepen kan worden door middel van een passende behandeling.
 
Deze nieuwe test is: SDMA. SDMA (= symmetrisch dimethylarginine) is een biomarker voor de nierfunctie. Een biomarker is een indicator om een bepaalde stof in het lichaam te meten. SDMA wordt gemeten in het bloed en hiervoor moeten we wat bloed afnemen.
 
SDMA is een aminozuur (= bouwsteen van eiwitten) wat wordt gevormd in het lichaam bij de afbraak van eiwitten. De uitscheiding vindt grotendeels plaats via de nieren, waardoor het een nauwkeurige maat is voor de nierfunctie.
 
SDMA is een betrouwbaardere indicator voor de nierfunctie dan creatinine (= afbraakproduct van eiwitten, wat normaliter als indicator voor de nierfunctie wordt gebruikt). Creatinine is de meest gebruikelijke “nierwaarde” die bepaald wordt om de functie van de nieren te bepalen. Creatinine wordt echter ook beïnvloedt door de afbraak van spiermassa, wat bij SDMA niet het geval is. SDMA is daardoor specifieker in het bepalen van de nierfunctie. Daarnaast kan SDMA al toenemen bij 25% verlies van de nierfunctie en gemiddeld bij 40%. Ter vergelijking: bij creatinine is er pas een toename te zien vanaf 75% verlies van de nierfunctie.  
 
Met de SDMA test kan dus in een eerder stadium bepaald worden of er sprake is van acute nierschade of een chronische nierziekte. In beide gevallen, zowel bij een acute als een chronische nieraandoening, zal SDMA toenemen. Zoals eerder vermeld, kunnen we hiermee eerder een behandeling starten en daarmee de ziekte in het verloop vertragen.
 
Deze test is vanaf nu beschikbaar bij ons in de dierenkliniek in Dodewaard voor zowel honden als katten.
 
Indien we aanwijzingen hebben voor een mogelijke nieraandoening of als we dit willen uitsluiten, dan zullen we de SDMA-test meenemen in het algeheel bloedonderzoek.
 
De test is nu ook onderdeel van het pre-anesthetisch bloedonderzoek (= bloedonderzoek vooraf aan de narcose, om het narcose-risico in te schatten en indien nodig maatregelen te nemen). Dit is met name belangrijk bij oudere dieren en bij dieren met een onderliggende aandoening, maar dit kan op elke leeftijd worden uitgevoerd.
 
De uitslag van de test hebben we dezelfde dag nog, aangezien het een in-huis-test is. In de meeste gevallen kunt u zelfs wachten op de uitslag.
 
De kosten van de SDMA-test zijn ongeveer €60-70 (inclusief bloedafname).
 
Indien de SDMA-waarde afwijkend is, dan zullen we mogelijk aanvullend onderzoek inzetten om achter de precieze oorzaak te komen van het nierprobleem. In een aantal gevallen is het advies om het dieet aan te passen (overgaan op een nierdieet). Regelmatige controles van de SDMA-waarde is zinvol om het verloop van het nierprobleem te kunnen volgen.
 
Kortom, de nieuwe SDMA-test is een betrouwbare indicator voor de nierfunctie en een handig hulpmiddel in het diagnosticeren van een acute of chronische nieraandoening.
 
Bronnen:
https://www.idexx.eu/nederland/products-and-solutions/reference-laboratory/test-menu/sdma2/what-is-sdma/
https://www.idexx.eu/nederland/products-and-solutions/reference-laboratory/test-menu/sdma2/take-action/
https://www.idexx.eu/nederland/products-and-solutions/reference-laboratory/test-menu/sdma/
J. Robertson, A Practical Approach to Using the IRIS CKD Guidelines and the IDEXX SDMA® Test in Everyday Practice. Content presented at the 2017 Hill’s Global Symposium in Washington D.C., May 5 - 6, 2017.