Nieuwe entstof ziekte van Weil, herhaling na drie weken

Dit jaar is een nieuwe entstof tegen Ziekte van Weil beschikbaar gekomen. Het verschil met het oude vaccin is, dat dit nieuwe vaccin tegen 2 extra stammen bescherming geeft. De oude entstof gaf maar bescherming tegen 2, de nieuwe tegen 4 stammen. Extra bescherming dus. Om voldoende immuniteit op te bouwen is het nodig om 2 keer met tussentijd van 3 weken te vaccineren; de tweede vaccinatie bieden wij u aan tegen gereduceerd tarief (15 euro). De vaccinatie dient jaarlijks te worden herhaald (eenmalig herhalingsenting). Ziekte van Weil is in de zomer het meest actief, met ratten als overbrenger in het zwemwater. Aanvullende informatie: Lees verder